تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

روش شناسی چیست

متدولوژی یا روش شناسی چیست ؟

متدولوژی خط مشی های گام به گام موسسه ها و شرکتها است که برای تکمیل یک یا چند مرحله از مراحل چرخه تکاملی به کار گرفته میشود . هر متدولوژی تکنیکها و استانداردهای خاص خود را به چرخه تکاملی تحمیل میکند. متدولوژی ، مجموعه ای از اصول کلی…