تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

دعوا با همسر

بعد از دعوا با همسر هرگز این کارها را نکنید

هیچوقت بعد از جر و بحث و بگو و مگو با همسرتان کاری نکنید، بعد از دعوا با همسر نیاز به زمان دارید تا دوباره به روحیه و حال و هوای طبیعی خود بازگردید پس با رعایت نکاتی زندگی را برای خود و همسرتان بعد از دعوا به حالت عادی برگردانید. بعد…