تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

دعوای زناشویی

بعد از دعوا با همسر هرگز این کارها را نکنید

هیچوقت بعد از جر و بحث و بگو و مگو با همسرتان کاری نکنید، بعد از دعوا با همسر نیاز به زمان دارید تا دوباره به روحیه و حال و هوای طبیعی خود بازگردید پس با رعایت نکاتی زندگی را برای خود و همسرتان بعد از دعوا به حالت عادی برگردانید. بعد…

راه برای کاهش دعوای زناشویی

چرا دعوا؟!راه های مناسب برای کاهش دعوای زناشویی با اینم بخش از بی کلک همراه باشید تا با راه های مناسب برای کنترل خشم و دعوای زناشویی آشنا شوید. با این راههای دعوای زناشویی را کم کنید وقتی درباره تنش های شدید در رابطه حرف میزنیم در…