تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

دستکاری آلت تناسلی

خود ارضایی کودکان : علل و درمان خودارضایی در کودکان

خودارضایی در کودکان خود ارضایی در کودکان، به علت کنجکاوی و کاوش ناحیه ی تناسلی شروع می شود. هر چند در نوجوانان و بزرگ ترها که به مرحله بلوغ رسیده اند، خود ارضایی، همراه با تخیلات و تفکرات جنسی و به منظور ارضای غریزه ی جنسی صورت می گیرد.…