تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

خاطره انگیز کردن دوران عقد

چگونه دوران عقد را خاطره انگیز کنیم؟

موارد مهم در خاطره انگیز کردن دوران عقد رفتار زن و شوهرها در دوران عقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است... حال چگونه می توان این دوران را خاطره انگیز کرد و در یادها ماندگار نمود؟؟ پس از مراسم خواستگاری دو طرف با هم بیشتر آشنا شده، سور و…