تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

حرکات تمرینی قوز کمر

تمریناتی برای درمان قوز کمر

کیفوز یا قوز کمر، انحنایی در ستون فقرات است که منجر به گرد شدن کمر خواهد شد. این مشکل که معمولاً به نام گوژپشتی یا قوز کمر شناخته می‌شود، کاملا شایع است. به عبارت ساده‌تر، کیفوز منحنی واقع شده در ستون فقرات پشت قفسه سینه است. زمانی که…