تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

حراج میلیاردی پیراهن استیلی

لاله اسکندری در مراسم حراج میلیاردی پیراهن استیلی

اله اسکندری در جشن انجمن سپاس، پیراهن حمید استیلی که در جام جهانی ١٩٩٨ با آن گل تاریخی اش را به امریکا زده بود به نفع این موسسهء خیریه به حراج گذاشته شد. این پیراهن به مبلغ یک و نیم میلیارد تومان به فروش رفت.