تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

حذف چربی ها

کرایولیپولیز یک روش نوین چربی های اضافی موضعی

آشنایی با کرایولیپولیز کرایولیپولیز یک روش نوین وغیر تهاجمی حذف چربی های اضافی موضعی است که در آن از جراحی ،لیزر وساکشن استفاده نمی شود .این روش به تائید FDAرسیده و دائمی و موثر بودن آن به اثبات رسیده است . آنچه کرایولیپولیز را سایز…