تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

حد و حدود در رابطه جنسی

رعایت حد و حدود در رابطه جنسی

در رابطه جنسی حد و حدود داشته باشید این روزها مجبوری ساعت‌های زیادی در روز کار کنی تا بتوانی از پس اجاره خانه و هزینه‌های زندگی برآیی. خستگی و استرس ناشی از کار از یک طرف، برآورده‌نشدن نیازها و انتظارهای زندگی زناشویی هم از طرف دیگر…