تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

حدیث ترک نگاه به نامحرم

احکام شرعی در مورد نگاه کردن به نامحرم

احکام شرعی در مورد نگاه کردن به نامحرم پرسش: آیا نگاه به تصویر تلویزیونی و غیر تلویزیونی زنان غیر مسلمانی که پوشش ندارد و برهنه و یا شبه برهنه هستند جایز است؟ آن هم به قصد کنجکاوی و امثال آن، با این که اطمینان نداریم لذّت جنسی حاصل…