تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

جی پی واسوان

سخنان آموزنده جی پی واسوان

آیا حقیقت دارد که پیش از بدنیا آمدن ما دنیا را اداره می کرد؟ آیا درست است که خداوند پس از آنکه ما دنیا را ترک کردیم آنرا همچنان اداره می کند؟ پس چطور است به خدا اجازه بدهید وقتی شما در این دنیا هستید او آنرا ادره کند. جی پی واسوانی…