تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

جوک و مطالب طنز

فرهنـگ استـفاده از موبایـل به سبـک خـودمانی(طنز)

فرهنگ استفاده از ابزارها و سرویس های تکنولوژیک، بحث بسیار مهمی است که همواره بسیاری از مردم خواسته و یا ناخواسته درگیر و دست به گریبان عدم رعایت آن هستند. این روزها که استفاده از این ابزارها که مهمترین آنها موبایل، تبلت و لپتاپ بسیار شایع…