تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

جوک های جدید خنده دار

جوک های جدید و خنده دار

جوک های جدید و خنده دار خیلی جدید SMS Khandedar • • • پسره ﻣﮕﺲ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻃﺖ ﺭﻭﺵ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺍسمشو ﺗﻮی ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﺩﺯﺩ دل ها ! • • • جوک های جدید و خنده دار خیلی جدید SMS Khandedar • • • پند فیسبوکی : خواهی نشوی رسوا…