تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

جوک جدید دانشجویی

جوک جدید دانشجویی

    مکان خوابگاه:نوبت کیه چایی دم کنه بچه ها:کی چایی میخوره تو این گرما؟ وقتی من با لیوان چایی میام تو اتاق بچه ها:نمیدونی چهار نفریم یه لیوان چایی دم کردی بیشعور؟ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ جوک دانشجویی♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦     تازه میفهمم موفق باشید…