تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

جملات زیبای فرانسوی

جملات زیبای فرانسوی همراه با ترجمه

جملات زیبای فرانسوی همراه با ترجمه جملات زیبای فرانسوی همراه با ترجمه Le bonheur c’est parfois de regarder la vie autrement خوشبختی، گاهی… جور دیگر به زندگی نگاه ڪردن است On dit souvent que l’on récolte ce que l’on sème, alors…