تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

جذب مرد

چه رفتاری مردان را جذب می کند؟

جذب مردان ، کار ساده ای است که متاسفانه قلقش از دستمان در رفته و می توان به جرات بگویم گنجشک ها خیلی خوب تر و حرفه ای تر، عشق خود را به خود جذب می کنند و نگه می دارند. این را دقیقا از جایی می گویم که یک بار بیست دقیقه حواسم به دو گنجشک بود…