تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

تکنیک های شناخت افراد دورو

شناخت افراد دورو و بهترین راه برای برخورد با افراد دورو و ریاکار

تکنیک های شناخت افراد دورو سر و کله زدن با افراد سمی چیزی است که همه‌ی ما تجربه‌اش را داریم. خودشیفته‌ها، دروغگوها، اجتماع گریزها، متقلب‌ها، خبرچین‌ها و آنهایی که دوست دارند همیشه ترحم دیگران را نسبت به خود برانگیخته کنند، تنها چند نمونه…