تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

تنیس

دختر 20 سالۀ کانادایی، پدیدۀ تنیس جهان

دختر 20 سالۀ کانادایی، پدیدۀ تنیس جهان ,اوژنی بوشار کانادایی با شکست دادن سیمونا هلب موفق شد برای اولین بار در طول دوران حرفه ای اش به فینال رقابت های گرند اسلم برسد، گرچه او در دیدار پایانی مقابل حریف نامدارش کویتووا تسلیم شد. اوژنی…