تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

تعبیر خواب شنای دلفین و کوسه

دیدن دلفین در خواب چه تعبیری دارد ؟

دیدن دلفین در خواب نشانه چیست ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب دلفین ( تعبیر خواب دلفین سواری ، صحبت کردن دلفین ، پرواز کردن دلفین ، حمله کردن دلفین ، شنا کردن دلفین ، دلفین مرده و ... ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این…