تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

تعبیر خواب دادن خبر مرگ یک زنده به او

تعبیر دیدن مرده در خواب چیست؟

شاید بزرگترین ترس هر انسان در زندگی شخصی اش ، مردن باشد و معمولا دنیای مرگ یکی از ترسناک ترین عوالمی است که هر فردی به طور معمول از آن هراس دارد. قطعا به همین دلیل است که مردگان در خواب برای ما دارای تعابیری هستند که باید بنا به اینکه آن…