تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

بچه دار شدن در دوران عقد

اگر دوران عقد باردار شدیم چه کار کنیم؟

برای جوان امروزی دوران عقد، دوران ناآشنایی است. از سویی عقد دائم کرده و زن و شوهر رسمی محسوب می شوند و از سوی دیگر بسیاری از حق و حقوق زن و شوهرها را ندارند. یکی از این حقوق مردود شده در این دوران، ‌برقراری روابط جنسی میان…