تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

بارداری در دوران نامزدی

اگر دوران عقد باردار شدیم چه کار کنیم؟

برای جوان امروزی دوران عقد، دوران ناآشنایی است. از سویی عقد دائم کرده و زن و شوهر رسمی محسوب می شوند و از سوی دیگر بسیاری از حق و حقوق زن و شوهرها را ندارند. یکی از این حقوق مردود شده در این دوران، ‌برقراری روابط جنسی میان…