تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

انگشتر

معنای انگشتر در هر یک از انگشتان دست چیست ؟

معنای انگشتر در هریک از انگشتان آیا تابه حال به این فکر کرده اید که انداختن انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟ ما به شما می گوییم که هر انگشت نشانه چیست و چطور انداختن انگشتر در انگشتان مختلف تفاوت می کند. مفهوم انگشتر در هر…