تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

انواع پروتز سینه

ناگفته ‌هاي پروتز سينه (1)

قبل از عمل پروتز سینه به همه چيز خوب فکرکنيد امروزه يکي از اعمال جراحي زيبايي که رشد چشمگيري در بين زنان داشته جراحي زيبايي پروتز سينه است. آمارها نشان مي‌ دهد که بيش از 3 ميليون زن در سراسر دنيا در 35 سال اخير پروتز سينه گذاشته ‌اند و…