تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

اعمال شب قدر

اعمال شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

امشب برابر با شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و سومین شب قدر است،" آیت الله ناصر مکارم شیرازی"، فقیه برجسته و استاد اخلاق، فرازهای اعمال این شب را تشریح کرده اند که در ادامه می خوانيد.

اعمال شب قدر

شب های قدر اعمال و و ظایفی دارد که در اینجا به اعمال مشترکه در این شب ها اشاره می کنیم تا کسانی که طالب خوش بختی و سعادت هستند، به انجام آنها بپردازند.