تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

اس ام اس اميد دادن

اس ام اس فلسفی مهر 92

زمان برای آنهایی که در انتظارند آهسته است برای آنهایی که نگرانند سریع است برای آنهایی که غمگینند طولانیست برای آنهایی که شادند کوتاه است ولی برای آنهایی که عاشقند وجود ندارد ! “هنری ون دایک” یک عمر طولانی ممکن است به اندازه…

اس ام اس های آموزنده و فلسفی

یا سخنی داشته باش دلپذیر یا دلی داشته باش سخن پذیر ! دو چیز شما را تعریف میکند : بردباری تان وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید ! بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد بعضی انسان ها را می توان بارها…