تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

اسماعيل سلطانيان

سریال وضعیت سفید – يونس غزالی,سارا همتي و..

بازيگران اين سريال عبارتند از : عرفان ابراهيمي (رضا)، ستاره اسكندري (سهيلا)، مونا احمدي (شيرين(، افسانه بايگان (محترم)، حسن پورشيرازي (بيژن)، افسانه چهره آزاد (سيما)، سيما خزرآبادي (شهناز)، اميرحسين رستمي (فراز)، شيرين زنگنه (مادر شهاب)،…