تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

ارضای جنسی زنان

رازهایی در مورد ارضای جنسی خانمها که آقایان باید بدانند +18

اولین راه حل اصلی برای اینکه خانم ها به اوج لذّت و ارضاء برسند، این است که از مرد بخواهد، آهسته تر مراحل رابطه جنسی را پیش ببرد.در این بین خود زن نیز می تواند با دخالت خود، روال را به نفع خود آرام تر کند.اسراری در…