تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

آيا ميتوان از ميوه خشک لذت نبرد؟

آيا ميتوان از ميوه خشک لذت نبرد؟

 نگهداری میوه خشک ساده تر و احتمال خرابی شان کمتر است از خوردن خشکبار و میوه خشک لذت ببرید حمل و نگهدارى خشکبار و ميوه خشک، ساده تر و احتمال خرابى شان نيز كمتر است. به ويژه در تعطيلاتى مانند عيد نوروز، همراه داشتن ميوه هاى خشک در…