تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

آداب همبستر شدن در اسلام

احکام و آداب همبستری در اسلام چیست ؟

آداب همبستری در اسلام چیست ؟ آداب همبستری در اسلام، رابطه زناشویی را ارتباطی نه از سر اجبار که از روی علاقه و عشق می‌داند. در واقع در اسلام همواره بر داشتن یک ارتباط پر نشاط و دو جانبه میان زن و مرد تاکید شده است. همچنین آداب مذکور به…