تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار

stutos-khandedar-

مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﯼ ؟

ﮔﻔﺘﻪ ﺁﺧﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﯿﻠﯿﭙﺲ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻣﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻡ


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ دختره ﺑﺎ ﺁﺭﺍﯾﺶ

ﻭﺍﺳﻪ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﻗﻔﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ گذاشته

ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻗﻔﻠﺶ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺪﻩ !


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarمورد داشتیم خواهر برادر سر لوازم آرایش دعواشون شده

پسره دو روز رفته تو اتاق درو رو خودش بسته


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarمورد داشتیم دختره مهریش

یه کامیون کلیپس طلا بوده


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarمورد داشتیم دختره قبل از اینکه بینیشو عمل کنه

تو استخر کرال پشت میرفته همه فرار کردن !

فک کردن کوسه داره میاد


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarمورد داشتیم نیروی هوایی به دختره گیر داده بود به خاطر کلبپسش

گویا توی امواج رادار و اطلاعات پارازیت ایجاد می کرده


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮔﺮفته

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﯾﺮ ﮐﯿﻠﯿﭙﺲ ﺩﺧﺪﺭﻩ

ﻣﯿﮕﻦ ۶ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻥ که ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﻫﻢ ﺧﯿﺲ ﻧﺸﺪﻥ !

اس ام اس خنده دار


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarمورد داشتیم میخواسته لپ تاپ رو خاموش کنه

رفته از پریز کشیده بیرون دیده خاموش نشده رفته فیوزو قطع کرده


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarمورد داشتیم که طرف دقیقه ۸۶ شوت زده

دقیقه ۸۸ رفته تو گل !


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarمورد داشتیم طرف به خاطر کیلیپس

کرایه دو نفرو حساب کرده


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedarمورد داشتیم دختره به خاطر کلیپس توی ماشین جا نشده

مجبور شدن عین لوله پولیکا کلشو یه وَرَکی از پنجره بندازن بیرون !


مورد داشتیم طرف جوک های خنده دار
SMS Khandedar

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.