تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس های فلسفی با حال جدید

k2891

اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiبرای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن

برای اداره کردن دیگران از قلبت


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiگنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است

در لحظه ای که خود نمی‌دانید کشف خواهد شد


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiاگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می‌شد

سعی و عمل دیگر معنی نداشت


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiامیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که

وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiدیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که

در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگری ست که

او را هرگز نمی شناسی …


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiگاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ !

بی فریب خوردن ، زندگی سخت است …


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiهمیشه دعا کنید

چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند

قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد

ذهنی که بد یها را فراموش کند

و روحی که هیچ گاه ایمانش به خدا را از دست ندهد


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiسه چیز رو هرگز فراموش نکن

به همه نمی تونی کمک کنی

همه چیز رو نمی توانی عوض کنی

همه تو رو دوست نخواهند داشت


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiبهترین آرایش ها در زندگی :

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiخدا جونم !

خودت به این خوبی ، آدم هایت به که رفته اند ؟


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiدعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد میکند

و دلمان را خوش می کنیم که صلاح نبود!


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafiو اگر نبود مرگی که خدا بر آنان مقدر فرموده

روح آنان چشم بر هم زدنی در بدن ها قرار نمی گرفت !


اس ام اس های فلسفی با حال جدید
SMS Falsafi

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.