خانه » اس ام اس » اس ام اس بسیار زیبای فلسفی

اس ام اس بسیار زیبای فلسفی

k2891

اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiآنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید

حکیم بزرگمهر


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiبخشندگی

انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است

که لگدمالش کرده است

مارک تواین


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiفقر یعنی در خیابان زباله بریزیم

و از تمیزی خیابان کشورهای دیگر تعریف کنیم


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiذهن انسان احمق مانند مردمک چشم است

هر چه نور بیشتر بتابانی تنگ تر می شود


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiبعضی آدم‌ها باران را احساس می‌کنند

بقیه فقط خیس می‌شوند

باب دیلان


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiصلحی در کار نیست

تا وقتی شاه سیاه در خانه سفید

و شاه سفید در خانه سیاه هستند


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiخواهی نشوی همرنگ

رسوای جماعت شو


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiامن ترین جای استخر

قسمت کم عمق آن است

اما نه برای کسی که شیرجه می‌زند


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiبه کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد

به من گفت نرو که بن بسته!

گوش نکردم ، رفتم

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم

پیر شده بودم


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiنا امیدی همان امیدی است که بوی نا می گیرد

از بس که می مانده ته دل


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafiنه انچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی

نه انقدر ببین که هرگز عاشق نشوی


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی
SMS Falsafi

.

مطلب پیشنهادی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.