تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس در وصف خدا

www.aftab98.ir

اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaبا خدا دعوا کردم باهم قهر کردیم فکر کردم دیگه دوسم نداره

رفتم تو رختخواب چند قطره اشک ریختم و خوابم برد

صبح که بیدار شدم مامانم گفت نمیدونی از دیشب تا صبح چه بارونی میومد


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaتمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم

نه خوشی ها را زیرا خوشی آن است که تو می خواهی

و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaنیایش بعضی از ما آدم ها با خدا

و درخواست از او برای حضور در زندگی مان

مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaزمانبندی خدا بی نظیر است

نه هیچ گاه دیر نه هیچ گاه زود

کمی بردباری می طلبد و ایمان بسیار

اما ارزش انتظار را دارد


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaدلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش

راه آسمان باز است پر بکش

او همیشه آغوشش باز است

نگفته تو را می خواند

اگر هیچکس نیست خدا که هست


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaخوشا آن بنده با عهد و پیوند

که دارد بازگشتی با خداوند

به کام خویش اگر چندی رود راه

چو باز آید نیاز آرد به درگاه


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaاون لبخندی که برای پنهان کردن دردت می زنی

لبخند خداست به بنده اش

اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه  تمام مشکلاتو حل می کنه


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaخدا تلفن ندارد ، اما من با او صحبت می کنم

فیسبوک ندارد ، اما من دوست او هستم

توییتر ندارد ،  اما من او را دنبال می کنم


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaیکی از فرق های انسان با خدا این است

که انسان تمام خوبی ها را با یک بدی فراموش می کند

ولی خدا تمام بدی ها را با یک خوبی فراموش می کند


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khodaقربون خدای بزرگم برم که اگه خطا کنم نهایت قهرش بین دو اذانه

دوباره صدام می کنه ، خدا عشق است


اس ام اس در وصف خدا
SMS Dar Vasf Khoda

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.