خانه » اس ام اس » اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

0 (11)

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiدهانتان را به اندازه ای باز کنید

که حرف در دهانتان نگذارند


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiزمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند

بدان که دوران پیریت اغاز شده است


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiدهان مردم دروازه ایست که بستن آن دشوار است

ولی می توانی با ادامه ی  کاری که موجب گشودن دهانشان شده آنها را بسوزانی


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiحلقه ازدواج باید در فکر انسان باشد

نه در انگشت دست چپش


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiتمام تاریخ عبارت است جنگ سربازانی که همدیگر را نمی شناسند

و با هم می جنگند برای دو نفر که همدیگر را می شناسند و نمی جنگند


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiبدترین خطایی که مرتکب می شویم

تــوجه به خطای دیگران است


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiجاده های زندگی را خدا هموار می کند

کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiمردی و نامردی

جنسیت سرش نمی شود

معرفت که نداشته باشی نامردی


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiتونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست

ما که کمتر از آنها نیستیم پس نا امیدی چرا ؟


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiگاهی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند

که در خودش وجود دارد

دکتر شریعتی


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiبعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را

مثل : بابا ، مامان ، پدربزرگ …

آلبرت انیشتین


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiبا عقلت ، دلبستگی های دنیوی  را از خود دور کن

وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiمدیر خوب

یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند

ولی مدیر بد یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به آن گیر می دهد


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiدر زندگی تان

نقش نیش های مار ” ماروپله ” را بازی نکنید

شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد

همان کس که به شما اعتماد کرده بود


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiدرمقابل سختی ها همچون جزیره اى باش

که دریا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiعفت در زن مانند شجاعت است در مرد

من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب

ناپلئون بناپارت


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiناامیدی اولین قدمی است که

شخص به سوی گور برمی‌دارد


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiخواستنی بودن رازی ندارد

بدون اینکه در مورد دیگران قضاوت کنی به آنها نگاه کن

دنیا را همانگونه که هست ببین


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiدیگران برای خوابیدن قصه می گویند

ما قصه خود را می گوییم که دیگران بیدار شوند


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafiهمیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود

که هرگز بر زبان جاری نمی شود


اس ام اس و پیامک فلسفی جدید
SMS Falsafi

.

مطلب پیشنهادی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.