تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس جدید سری 4

sms-jok-smscamp

اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidهیچ کجا هم جاییست

همانجاییست که بی تو می شود بود!


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﻛﺎﺭﺕ ملی ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﺶ ﻧﻴﺴﺖ


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidآن گاه که در کنار تـــــو بود

فرشتـــه اش می خواندی

حــــــــــالا که در کنار دیگریست ف-ا-ح-ش-ه

روی لجن های ته جوب رو سفید کردی


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidبه سلامتی پسری که وقتی پلیس جلو ماشینشو گرفت

و گفت خانوم چه نسبتی باشما داره؟

گفت عشقمه کجا باید برم!


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidوقتی که می رفتی ؛ بهار بود

تابستان که نیامدی  پاییز شد

پاییز که برنگشتی  پاییز ماند

زمستون که نیایی  پاییز می ماند

تو را به دل پاییزی ات  فصل ها را به هم نریز …


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidمادر مرا ببخش

درد بدنم بهانه بود

کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام

اشک هایت را درآورده


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidدر راکه می بندی

بادهم پشت خانه ات زوزه میکشد

من که منم


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidببین ن اومدم جاى کسی رو واست پرکنم

ن اومدم واست خاطره درست کنمو برم

اومدم ک بمونم پس خوب باش ، قدر بدون  آدم باش  لطططفا


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidبه یک چشم می بینى زن رو

ول چقدر فرق داره یه زن با یه زن


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidدلموشکوندى

گفتم اشکال نداره

قول دادى ک تکرارنشه و تکرارنشد ولى

ولى اینبار دلمو سوزوندى


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidپیش از آن که بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید

ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadidدر بند آن نه ایم که دشنام یا دعاست

یادش بخیر هر که ز ما یاد می کند


اس ام اس جدید سری 4
SMS Jadid

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.