تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس جدید سری 3

sms-jok-smscamp

اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadidبرای داشتنش با قسمت جنگیدم

پس خط  و نشان جهنم را به رخم نکشید

که جهنم تر از نبودنش را سراغ ندارم


اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadidواقعا دست کارخانه نوشابه سازی درد نکنه

که روش مینویسن خنک بنوشید

تا قبل از اون ما می جوشوندیم

بعدا می‌خوردیم!


اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadidمادرم دست به بالشتم می کشد

نگاه معنی دارش جواب می دهم لیوان آب…

لبخند تلخی می زند و می گوید لیوان پرازآب را باور کنم

یا چشمان قرمزت را؟


اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadidبا دست پروانه می گیری می خوای ببینی زنده است

انگشتتوکه باز می کنى فرار می کنه

محکم می گیریش میمیره

من طورى گرفتمت که مدام نوازشت کنم


اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadidبغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست

اگر بشکند دیگر اعتراض نیست التماس است

دکتر علی شریعتی


اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadidاز کنارم رد شد

بی محلی اش ازارم نداد!

اما سوختم وقتی گفت : ندیدمت


اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadidتا حالا دقت کردین هیچ وقت دقت نمی کردیم؟


اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadidدرخت سیبی آمدنت را به مناجات نشسته است !

انگار آمدنت نزدیک است…

صدای بهم خوردن بال معصوم فرشته می آید…

تو آمدی

لمس بودنت مبارک


اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadidدیشب فال حافظ گرفتم

حافظ فرمودند :

خوشا پسری ک عشقش توباشی


اس ام اس جدید سری 3
SMS Jadid

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.