تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس جدید سری 2

sms-jok-smscamp

اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidآدمهای مهربان را دوست دارم

همانهایی که بدی هیچکس را باور ندارند

همانهایی که برای همه کس لبخند دارند

همانهایی که بوی ناب آدم میدهند

ومن باوردارم که توازهمانهایی…


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidجریمه مشق امشبت!

صدباربنویس  :دوستی که به یادش نبودم به یادم بود!


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidخداوندا تفسیرکن دلتنگی هایم را

برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidعادت ندارم درد دلم رابه کسی بگویم

پس خاکش می کنم زیرچهره ی خندانم تاهمه فکرکنند نه دردی دارم نه قلبی


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidهوای مردن بیخ گوش من است

همان جایی ک روزی رد نفس های اوبود


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidاینبارکه کسی بیاید نمی گویم برو

حتی نمی گویم کس دیگری را می خواهم

فقط میگویم:

ببین !

من شکسته ام !

خسته ام کمی آرامم کن…..همین!


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidخسته ام

اما تحمل می کنم

خدایا روزگارت با من و احساسم بد تا کرد


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidآدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده

و همه را کوچک میبیند

غافل از اینکه مردم هم از پایین او را کوچک می بینند


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidاینجا جائیست که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل گرفته ای

به جای همدردی ، برایت پول خرد می اندازند


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidارزوی خیلی ها بودم

ولی اسیر قدرنشناسی یک نفرشدم


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadidداشت از تنهایی هایش برایم میگفت

اما 
بوق پشت خطی هایش امانش نمی داد


اس ام اس جدید سری 2
SMS Jadid

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.