تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس غمگین دل گرفته

tanhaie

اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginبا دستان خالی از دنیا خواهم رفت

نباید نگران باشم چون حداقل با دلی پر میروم


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginدر زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است

اولین سلام و آخرین خداحافظی !


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginگفتم غم تو دارم

چیزی نگفت و بگذشت

حافظ خوشا به حالت

یارم گذشت و یارت

گفتا غمت سرآید


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginانقدر زمین خورده ام که رنگ آسمان را فراموش کرده ام

بوی خاک میدهند تمام ارزوهایم !


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginگفتند فراموشش کن آرام می گیری

فراموشش کردم اما کمی قبر تنگ است !


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginرفته ای و من هر روز به موریانه هایی فکر می کنم که

آهسته و آرام گوشه های خیالم را می جوند

تا بی خیال نشده ام برگرد !

اس ام اس جدید


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginآری که چه بی رحمانه آمده است که

بماند برای همیشه ، غم تو در دل من


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginدنیایی که در آن تو نیستی

ارزش نفس کشیدن ندارد


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginهر شب آب نمک قرقره می کند

گلو درد دارند چشم هایم

اس ام اس زیبا


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginگاهی یه جوری می شکننت که

وقتی تیکه هاتو به هم میچسبونی یه آدم دیگه میشی


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginسخت است اینکه نمرده باشی

و از تو بخواهند گورت را گم کنی


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginخیلی از خودش خوش قول تر است

خیالش را می گویم که یک عمر است زودتر از خودش آمده سر قرارمان !


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamginتنها یک حرف مرا آزار میدهد ، حتی یک کلمه هم نمیشود

تنها یک حرف مرا هر روز غمگین تر میکند

همان یک “ن” که در ابتدای “بودنت” نشسته است


اس ام اس غمگین دل گرفته
SMS Ghamgin

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.