تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس فلسفی جالب و جدید

0 (11)

اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiآرزوهایت را کنار نگذار

دنیا بالاخره مجبور می شود با دلت کنار بیاید !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiبرای انسان های موفق هفت روز هفته

هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، هفت فردا !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiمراقب باش

بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند

نه فراموش شدن !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiزندگی ، اتفاقِ نادریست که

برای بعضی از زنده ها می افتد !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiمردن چیزی نیست

این زندگی نکردن است که وحشتناک است !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiترسوی حقیقی از پرواز نمی ترسد

بلکه آنکس که با ترس پرواز را یاد می گیرد ترسو است !

گابریل گارسیا مارکز


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiقبل از عاشق شدن یاد بگیرید

چطور از وابستگیتان کم کنید بدون آنکه از دلبستگیتان کم شود !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiبخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد

قلب بزرگ می خواهد !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiدور باشی و تپنده بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده

این مفهوم را که در رگهایت جاری کنی دیگر تنها نخواهی بود !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiدر بیشتر زمان ها به این دلیل که خوشبختی را نمی شناسیم

وسیله بدبختی خود را فراهم می آوریم !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiامید یعنی اینکه بدونی برای انجام کارهای بزرگ

همیشه نمیشه یک گام بزرگ برداشت

گاهی وقت ها هم باید یه عالمه گام کوچیک برداریم !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafiانسان بیشتر از پول به اعتبار نیاز دارد !


اس ام اس فلسفی جالب و جدید
SMS Falsafi

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.