تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس سخنان فلسفی

k2891

اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiفکر کردن به گذشته

مانند دویدن به دنبال باد است


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiکسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست

نمی تونه آینده کسی باشه


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiهیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم

به مشکل بگو من یه خدای برزگ دارم


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiکسی را که امیدوار است هیچ گاه نا امید نکن

شاید امید تنها دارائی او باشد


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiاس ام اس جدید

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری

واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiهیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده

حتی اگه بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت جبران را بده


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiبرای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت

برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiاس ام اس زیبا

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین می برد


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiبرای بلند شدن باید خم شد

گاهی مشکلات تو را خم می کنند و بدان آغاز ایستادن است


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiبرنده می گوید مشکل است اما ممکن

بازنده می گوید ممکن است اما مشکل


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiاس ام اس دوستت دارم

فرق است بین دوست داشتن و داشتن  دوست

دوست داشتن امری لحظه ایست

ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiاگر روزی عقل را بخرند و بفروشند

ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiعلف هرز چیه؟

گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiزنان هوشیارتر از آن هستن

که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafiتاریک ترین ساعت شب

درست ساعات قبل از طلوع خورشید است

پس همیشه امید داشته باش


اس ام اس سخنان فلسفی
SMS Falsafi

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.