تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس فلسفی جدید و زیبا

k2891

اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaگفتم خدایا سوالی دارم

چرا هر موقع من شادم همه با من می خندند، ولی وقتی غمگینم کسی با من نمیگرید؟

گفت: خنده را برای جمع آوری دوست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaزندگى همیشه فرصت دومى میدهد بنام

فردا


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaنگذارید گوش هایتان گواه چیزی باشد، که چشم هایتان ندیده

نگذارید زبانتان چیزی را بگوید ، که قلبتان باور نکرده

صادقانه زندگی کنید


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaاُفتاده دِرَختی که به خود می بالید

از داغِ تَبَر به خاکِ غَم می نالید

گُفتم چه کَسی به ریشه ات زَد گُفتا

آن کَس که به زیرِ سایه ام می خوابید


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaتا زمانی که خواسته ای از کسی نداری

خواستنی هستی . . .


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaاگر کسی شما را نپذیرفت احساس بدی نداشته باشید

معمولا چیزهای گران را رد می کنند

بخاطر اینکه نمی توانند از پس قیمت آنها بر بیایند


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaهرگز با آدم نادان مجادله نکنید

تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaتمام تاریکی‌های دنیا نمی‌توانند بر روشنایی یک شمع فائق بیایند


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaزیبایی غیر از اینکه نعمت خداست

دام شیطان نیز هست

فردریش نیچه


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Zibaآدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است

زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور می کند


اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
SMS Falsafi Jadid Ziba

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.