تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس فک و فامیله ما داریم

G

اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimداشتم با بابام شطرنج بازی میکردم

برگشته میگه یا مات میشی یا پول تو جیبی نداری !

دو راهی ذلت و خفت همینه والله


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimپسر عموم ۸سالشه اومده میگه میدونستی

اگر همه ی یخ های قطب جنوب آب بشن سطح آب اقیانوس ها هفتاد متر اضافه میشه

و اینجوری یک چهارم خشکی های کره زمین زیر آب میره ؟

من 😐

از شما چه پنهون من آخرین چیزی که همین اواخر فهمیده بودم این بود

که گوزن ها شوهر آهوها نیستن و کلی هم سرش ضربه روحی خوردم


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimپسرخالم کلاس اوله گوشیو برداشته به دوستش زنگ بزنه

مامان طرف گوشیو جواب داده پسرخالم میگه ببخشید علی هست ؟

مامانش میگه شما ؟ میگه من بغل دستیشم !

آینده تاریکی برای این بچه متصور هستم


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimدختر خالم زنگ زده میگه چرا ای دی اس ال من نمیره تو اینترنت ؟

بش میگم کدوم چراغا روشنه ؟

میگه : چراغ اتاقم و مهتابی آشپزخونه …

من 😐

مودم 😐

فیبر نوری 😐


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimبیچاره داداشم بچه که بود انقد دسته بازی رو نمیدادم بهش بازی کنه

که الان از قارچ خور به عنوان فیلم یاد میکنه تا بازی !

خدایا مارو ببخش …

اینم فک و فامیله که داداش من داره ؟


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimدیشب داشتیم با عاغ داداشمون مچ مینداختیم ، پنجه تو پنجه ، فیس ۲ فیس

با نهایت زور داشتیم سعی میکردیم مچ یکی دیگرو بخابونیم که ناگهان

چشمتون روزه بد نبینه یه صدایی خارج شد در حد طوفان اوکلاهوما

منو میگی داشتم فرشو می جوییدم ، خیلی صحنه ی خفنی بود !

خلاصه این داداشه ما هم سریع محله حادسه (هادصه.هادسه.اصن هرچی !) رو ترک کرد


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimهر وقت مهمون میخواد بیاد خونمون

مامانم اولین کاری که میکنه اینه که

میاد تو اتاق ما پسرا اسپری خوشبو کننده میزنه …

یعنی رسمن ما رو به چشم راسو میبینه !


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimبچه فامیلمون ۸سالشه صبح تا شب پلاسه خونه ما

امروز همسایه مون اومده بود و راجب یه میوه ای شبیه انار میگفت

که تبرک از یه جایی آوردن و هرکی خورده بچه دار شده !

این بچه م نه گذاشت نه ورداشت گفت مگه انارم حامله میکنه ؟

چی میگی شما ؟

منو میگی ؟ چشا چارتا ، فک مماس با کف زمین …

ما بچه بودیم زنبیل مامانمونو بعد خرید چک میکردیم ببینیم داداش خریده برامون ؟


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻨﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮋﺩﻩ ﺑﺪﻩ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯾﻪ ، ﺗﻮ ﻃﺮﺡ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻡ !

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺩﺍﺷﺘﻢ بچه ای ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﻧﻤﯿﺸﺪ …

ﻣﻦ 😐

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ 😐

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻭﻡ 😐

همراه یکی مونده به آخر 😐

ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ 😀


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darimبه مامان بزرگم میگم یه جمله خبری بگو ، میگه نوه م خنگه !

میگم سوالی بگو ، میگه نوه م خنگ بود و من نمیدونستم ؟

میگم امری بگو ، میگه خنگیتو تابلو نکن !

میگم میشه خنگ توشون نباشه ؟

میگه اونوقت میشی نوه ی یکی دیگه نه نوه ی من …


اس ام اس فک و فامیله ما داریم
SMS Fak Famil Ma Darim

گردآوری: مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.