تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس تبریک روز دانش آموز

01

اس ام اس تبریک روز دانش آموز
SMS Tabrike Rooz Daneshamuzهرکسی درجستجوی دانش است

اجر او تا منزلش در زایش است

او قدم هایش در راه خداست

علم نافع مایه ی آرامش است

روز دانش آموز مبارک


اس ام اس تبریک روز دانش آموز
SMS Tabrike Rooz Daneshamuzدر کشور ما نور خدا هادی فضل است

وز نور خدا جان گرفت دانش آموز

با آن که همه روز و همه مکتب علم است

لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز

روز دانش آموز مبارک


اس ام اس تبریک روز دانش آموز
SMS Tabrike Rooz Daneshamuzاین سیزده آبان همان ثابت روز است

کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز

هر سال به وماه به و روز به

و به امروز ز دیروز ودگر روز به امروز


اس ام اس تبریک روز دانش آموز
SMS Tabrike Rooz Daneshamuzدرختت بارو با علــم و دانش

همان معدن که پنهانی محصل

به فکر و ذکر داری صد معما

به خدمت نسل انسانی محصل


اس ام اس تبریک روز دانش آموز
SMS Tabrike Rooz Daneshamuzشعار جدید روز دانش آموز

ما خواهان عدم اجبار تحصیل هستیم

روز دانش آموز مبارک


اس ام اس تبریک روز دانش آموز
SMS Tabrike Rooz Daneshamuzاز ستم جبر به جان آمدم

از غم املا به فغان آمدم

خسته شدم بنده ز جغرافیا

هم ز اروپا و هم از آسیا

من چه کنم آب و هوایش بد است

یا که فلان رود به رویش سد است ؟!

یا که فلان چشمه فلان جا بود

رقص کنان راهی دریا بود ؟!

این که نشد آب و نشد نان من !

نمره بده نمره بده جان من !

نمره ی بیست تو بود دلپذیر

بنده فدای تو شوم ای دبیر !

روز دانش آموز مبارک !


اس ام اس تبریک روز دانش آموز
SMS Tabrike Rooz Daneshamuzاختر و ماهی فروزانی محصل

تو آن جوایا ی عرفانی محصل

به دنیای که تاریک است ازجهل

همان خورشید تابانی محصل


اس ام اس تبریک روز دانش آموز
SMS Tabrike Rooz Daneshamuzبه به شده امروز چه پرشور ودل افروز

چون حفظ شده حرمت ووجهه  دانش آموز

هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است

وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز


اس ام اس تبریک روز دانش آموز
SMS Tabrike Rooz Daneshamuz

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.