خانه » اس ام اس » اس ام اس برای فلسفی جدید

اس ام اس برای فلسفی جدید

k2891

اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiاگه یه روز حس کردی

تویه یه زمان عاشق دونفری دومی انتخاب کن

چون اگه واقعا عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نمیشدی


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiزنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiبرای دوست داشتن وقت لازم است

اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiﮔﯿﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻮ ﺷﻤﻊ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ

ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ

ﺷﻤﻊ ﺑﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺭﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ

ﺍﯾﻦ همه ی ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiگاه در زندگی موقعیت هایی پیش میآید

که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiبه یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد

اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند مگه کوری؟


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiمادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی

بدان که زندگی می کنی


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiهیچ انتظاری از کسی ندارم

و این نشان دهنده ی قدرت من نیست

مسئله خستگی از اعتماد های شکسته است


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiبرای زنده ماندن دو خورشید لازم است

یکی در اسمان و یکی در قلب


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiدر جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا

زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند

امـا آنچه خوب است همیشه زیباست


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiمرو راهی که با ریگی بلغزی

مشو بیدی که با بادی بلرزی

تو را قدر و تو را قیمت گران است

مکن کاری که یک ارزن نیرزی


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiآهنگ تند زندگی

برای رقصیدن است نه دویدن


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiانروز که ماحسرت نان مى خوردیم

سر در بره هم به زیره پر مى بردیم

تا سیر شدیم جدا ز هم گردیدیم

اى کاش که از گرسنگى میمردیم


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafiوقتی سرشاراز لذت هستی قول نده

وقتی غمگیت هستی جواب نده

و وقتی خشمگین هستی تصمیم نگیر

2 بار فکرکن  وخردمندانه عمل کن


اس ام اس برای فلسفی جدید
SMS Falsafi

.

مطلب پیشنهادی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.