تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن

sms-tike-dar

اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantمواظب چشیدن عشق ها باش

بعضی ها طعم کشک میده !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantخرت که از پل گذشت مارو فراموش کردی

اما بدون اون طرف پل همسفرت و یارت فقط یه خره

بش تکیه نکنی !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantامروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را

از من که گذشت اما هرجا که هستی “خسته نباشی” …


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ؟

ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩﯼ !؟

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ

ﻣﻦ ﺑﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻮﺩﻡ ، ﺳﻮﺧﺘﻢ !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantبعضیا علاوه بر اینکه آدم نیستن

آدم بشو هم نیستن !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantدست هایش با من ، چشم هایش در خیابان و دلش …

این یکی را نمی خواهم بدانم ولی لعنت به دل هرزه ات !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantبی معرفت نیستم

ولی مزاحم آدمی که مشغول فراموش کردنه منه نمیشم

حتی اگه روزی هزار بار تو خودم بشکنم !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantمن و تو ما شدیم ولی نمی دانستم که مایمان آوازی می شود

برای گاوی که در طویله ی دلت مخفی کرده بودی !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantاون فک کرد همه مث منن ، رفت سراغ بقیه

منم فک کردم همه مث اونن ، خط کشیدم دور همه !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantیه چیزی همیشه یادت باشه

لطف مکرر میشه حق مسلم !

بیش از حد لطف نکن …


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantانگار با هم غریبه ایم ، خوبی ما دشمنیه

کاش من و تو می فهمیدیم ، اومدنی رفتنیه !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantهمیشه با من یکرنگ بودی

سیاهم می کردی !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantاز من خواست حلالش کنم

همان کسی که با بی رحمی محبت هایم را حرام کرده بود !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significantمن مدت هاست از صداقت خبری ندارم

هر کسی دیدش سلام من را هم برساند !


اس ام اس تیکه دار و فاز بالای خفن
SMS Significant

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.