تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس فلسفی و پرمعنا

k2891

اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormanaاشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود

کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند

توتل


اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormanaثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده

مانند ابری زودگذر است

کنفوسیوس


اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormanaخوش بین باشید اما خوش بین دیر باور

ساموئل اسمایلز


اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormanaکسی که از مرگ می ترسد

از زندگی لذت نتواند برد

اسپانیولی


اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormanaزینت انسان در سه چیز است

علم ، محبت و آزادی

افلاطون


اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormanaترقی مولود فعالیت دائمی است

زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد


اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormanaآنان که به علم خود عمل نکنند

مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد.

دیمقراطیس


اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormanaگرز بزرگ زندگی ممکن است سرم را بشکند

اما گردنم را خرد نمی کند

مثل چینی


اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormanaنیروهائی که برای انداختن کار امروز به فردا مصرف می شود

غالباً‌ برای انجام وظیفه همان روز کافیست


اس ام اس فلسفی و پرمعنا
SMS Falsafi Pormana

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.