تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس های عاشقانه به روز

0 (4)

اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehبعد تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست

کوه غم از دلم رفتنی نیست

حرف عشق تو رو من با کی بگم

همه حرفا که آخه عزیز دل گفتنی نیست


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehهمه بغضشون گرفته چرا بارون نمیآد

لیلی مرد از غم دوری چرا مجنون نمیآد


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehدوستی قطره اشکی است که در معبد عشق

هر کجا بچکد مهر و وفا می روید


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehتا تو را دیدم ندادم دل به کس

عاشقم کردی به فریادم برس


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehسرنوشته ما یه میدونه

زندگی اما یه بازی

پیش اسم ما نوشتن حقته باید ببازی


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehدارم برات شعر می خونم شاید به یادم بمونی

فقط یه چیز ازت میخوام

همیشه عاشق بمونی


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehگر چه دوست نمیخرد ما را به ریالی

ولی نفروشم تار مویش به جهانی


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehهمه هست آرزویم که ببینم از تو روئی

چه رسد تو را من هم برسم به آرزوئی


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehدوستی قطره اشکی است که در معبد عشق

هر کجا بچکد مهر و وفا میروید


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghanehهمه بغضشون گرفته چرا بارون نمیآد

دل تنها قلبشو پاره کرده پس چرا خون نمیاد


اس ام اس های عاشقانه به روز
SMS Asheghaneh

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.