تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس عاشقانه آذر 92

love

اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehاین بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام

این بار من یک بارگی از عافیت بُبریده ام

در دیده ی من اندر آ، وز چشم من بنگر مرا

زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیده ام


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehباید ببینمت !

چرا که روی نوار قلبی ام پیوسته نام تو بود

و پزشک نیز بر آخرین نسخه ام

تو را تجویز کرده است


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehقسمت این بود که من با تو معاصر باشم

تا در این قصه ی پر حادثه حاضر باشم

تو پری باشی و تا آن سوی دریا بروی

من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehاس ام اس دلتنگی

هنوز هم دلم تنگ می شود

برای محض حرف زدنت

و برای تکیه کلام هایت

که نمی دانستی

فقط کلام تو نبود

من هم به آنها تکیه داده بودم


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehاولم خنده ز بی‌ دردی بود

آخرم گریه ز بی‌ درمانی


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehدر سایه دلشکستگی پیر شدم

غم خوردم و با غمت نمک گیر شدم

تا آمدم آشنای قلبت باشم

گفتی که من از غریبه ها سیر شدم


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehاس ام اس جدید

قلبم را عصب کشی کرده ام

دیگر نه از سردی نگاهی می لرزد

و نه از گرمی آغوشی می تپد


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehخونه اجاره ای داری برای یه آدم تنها ؟

قلبشو رو پیش میده

جونشم ماه به ماه !


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehخدایا

کسی را که قسمت کس دیگریست

سر راهمان قرار نده

تا شب های دلتنگیش برای ما باشد

و روزهای خوشش برای دیگری


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehاس ام اس تنهایی

دلم برای کسی تنگ است که گمان می کردم

می آید ، می ماند و به تنهائیم پایان می دهد

آمد ، رفت ، و به زندگی ام پایان داد


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehاز حساب و کتاب بازار عشق هیچ گاه سر در نیاوردم !

و هنوز نمی دانم چگونه می شود

هر بار که تو بی دلیل ترکم می کنی من بدهکارت می شوم ؟


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehمنو به دست من بکش ، به نامٍ من گناه کن

اگر من اشتباهتم همیشه اشتباه کن

هنوز می پرستمت ، هنوز ماه من تویی

هنوز موئمنم ببین ، تنها گناه من تویی


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehاس ام اس زیبا

دور شدم از تو دلم شور زد

ساز دلم نغمه ی ناجور زد

آه از آن چشم که با یک نظر

بال و پرم را گره کور زد !


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehحرف هایم را تعبیر می کنی ، سکوتم را تفسیر

دیروزم را فراموش ، فردایم را پیشگویی

به نبودنم مشکوکی ، در بودنم مردد

از هیچ گلایه می سازی ، از همه چیز بهانه

من  کجای این نمایشم ؟


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghanehهر کس که از راهی رسید

بی دریغ

تکه ای از قلب ما

کند و برید


اس ام اس عاشقانه آذر 92
SMS Asheghaneh

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.