تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس عاشقانه جدید

0 (8)

اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehآنقدر برای تو بوده ام که دیگر من برایم غریبه است

اینگونه است که وقتی میروی می میرم چون نه تو را دارم و نه خودم را…


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehرفت بدون گفتن خدانگهدار

شاید میدانست بدون او حتی نمیخواهم خدا نگهدارم باشد !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehسخت است از شدت بغض گلو درد بگیری

و همه بگویند لباس گرم بپوش !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehگاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود که

می خواهم تا سقف آسمان پرواز کنم

و رویش دراز بکشم آرام و آسوده مثل ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب است !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehبعضی دردها مثل چایی میمونن

با گذشت زمان سرد می شن ولی تلخیش از بین نمیره !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehآرامم

خیلی آرام مثل مزرعه ای که تمام محصولش را ملخها خورده اند

دیگر نگران داس ها نیستم !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehتنها به یک دلیل خودم را نمیکشم

روزی همان دلیل خودش میکشد مرا…


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehاین روزها حالم همچون دایره ای میماند

که هیچ گوشه ای برایش دنج نیست


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehگاهی اوقات آدم هایی که همدیگرو خیلی دوست دارن

استعداد عجیبی در بدبخت کردن هم دارن


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehعاشق شدن مرگ مغزیست !

بعد از آن ناچارا قلبت اهدا میشود


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehانقدر تنهایم که حتی کسی نیست

لگد به چهارپایه ی دارم بزند !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehدلم برای حضور غیاب مدرسه تنگ شده است

انگار خیلی وقت است که بودن یا نبودنم برای کسی فرقی ندارد !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehپیری میگفت اگه میخوای جوان بمونی

دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری و دوستت داره

گفتم پس چرا تو جوان نموندی ؟

پیر خندید و گفت دوستش داشتم ولی دوستم نداشت !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehچقدر دردناکه بخوای

بودنتو به یاد کسی بیاری که داره نبودتو تمرین می کنه !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghanehبعضیا دوستیشون مثه قرص خوردن میمونه :

هر ۸ساعت یه نفر !


اس ام اس عاشقانه
SMS Asheghaneh

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.